soi cau


nuôi lô song thủ khung 3 ngày


76.98K

nuôi lô song thủ khung 3 ngày được coi là phương pháp chơi. Dành cho những anh em có cầu lô đen. Trượt lô liên tục thì ở bài viết này admin sẽ giới thiệu cho các bạn. Cách giải đen tốt nhất là nuôi lô để tìm được cầu lô cặp nuôi khung 3 ngày chuẩn bạn cần chuyên môn và kinh nghiệm cũng như tâm lí vững vàng ổn định theo dõi bảng kết quả hàng tuần để tìm ra được cặp lô có thể về trong 3 ngày nuôi khung nhất định. Sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, hãy là người chơi thông thái nhất khi chọn số đánh, hãy cùng nhận số và cảm nhận tính hiệu quả khi đầu tư tại đây. Các con số mà chúng tôi cấp đều đã được các chuyên gia tuyển chọn kỹ càng để anh em yên tâm đánh.!.

nuôi lô song thủ khung 3 ngày chuẩn xác

nuôi lô song thủ khung 3 ngày ăn chắc

cùng sự phát triển như vũ bão của công nghệ ngày nay,việc áp dụng các công nghệ soi cầu bằng máy tính khoa học đã dần phổ biến và phát triển theo từng ngày,chúng tôi đã có những công cụ soi cầu chuẩn xác. Khi chúng ta ăn hoặc kết thúc 1 chu kỳ thì chúng ta sẽ có chu kỳ mới và giữ nguyên cách vào tiền nhé các bạn. Quan trọng ở các mục nuôi lô là cách chi phối tiền hiệu quả nhé.

THỐNG KÊ BẢNG KẾT QUẢ NUÔI LÔ

+ Nuôi cặp lô 59-95 từ ngày 23/05/2019 đến 25/05/2019: ….
+ Nuôi cặp lô 20-02 từ ngày 22/05/2019 đến 24/05/2019: ăn lô 02×3 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 59-95 từ ngày 20/05/2019 đến 22/05/2019: ăn lô 95-59 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 59-95 từ ngày 19/05/2019 đến 21/05/2019: ăn lô 95 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 59-95 từ ngày 18/05/2019 đến 20/05/2019: ăn lô 59 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 59-95 từ ngày 15/05/2019 đến 17/05/2019: ăn lô 59 ngày 3
+ Nuôi cặp lô 59-95 từ ngày 14/05/2019 đến 16/05/2019: ăn lô 59-95 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 59-95 từ ngày 11/05/2019 đến 13/05/2019: ăn lô 59×2 ngày 3
+ Nuôi cặp lô 12-21 từ ngày 09/05/2019 đến 11/05/2019: ăn lô 12 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 36-63 từ ngày 07/05/2019 đến 09/05/2019: ăn lô 36 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 46-64 từ ngày 04/05/2019 đến 06/05/2019: Trượt
+ Nuôi cặp lô 58-85 từ ngày 02/05/2019 đến 04/05/2019: ăn lô 85 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 18-81 từ ngày 01/05/2019 đến 03/05/2019: ăn lô 18-81 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 46-64 từ ngày 28/04/2019 đến 30/04/2019: Trượt
+ Nuôi cặp lô 46-64 từ ngày 27/04/2019 đến 29/04/2019: ăn lô 64 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 25/04/2019 đến 27/04/2019: ăn lô 51 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 23/04/2019 đến 25/04/2019: ăn lô 51 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 26-62 từ ngày 22/04/2019 đến 24/04/2019: ăn lô 62 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 26-62 từ ngày 21/04/2019 đến 23/04/2019: ăn lô 26 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 26-62 từ ngày 18/04/2019 đến 20/04/2019: ăn lô 62 ngày 3
+ Nuôi cặp lô 26-62 từ ngày 15/04/2019 đến 17/04/2019: ăn lô 62 ngày 3
+ Nuôi cặp lô 45-54 từ ngày 14/04/2019 đến 16/04/2019: ăn lô 45-54×2 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 46-64 từ ngày 11/04/2019 đến 13/04/2019: ăn lô 46-64 ngày 3
+ Nuôi cặp lô 46-64 từ ngày 09/04/2019 đến 11/04/2019: ăn lô 46 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 46-64 từ ngày 08/04/2019 đến 10/04/2019: ăn lô 46-64 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 46-64 từ ngày 05/04/2019 đến 07/04/2019: ăn lô 46-64 ngày 3
+ Nuôi cặp lô 46-64 từ ngày 04/04/2019 đến 06/04/2019: ăn lô 46-64 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 48-84 từ ngày 03/04/2019 đến 05/04/2019: ăn lô 48 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 56-65 từ ngày 02/04/2019 đến 04/04/2019: ăn lô 56-65×2 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 38-83 từ ngày 01/04/2019 đến 03/04/2019: ăn lô 83 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 79-97 từ ngày 31/03/2019 đến 02/04/2019: ăn lô 97×3 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 28/03/2019 đến 30/03/2019: Trượt
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 26/03/2019 đến 28/03/2019: ăn lô 15×2 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 24/03/2019 đến 26/03/2019: ăn lô 51×2 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 22/03/2019 đến 24/03/2019: ăn lô 15 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 20/03/2019 đến 22/03/2019: ăn lô 15 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 17-71 từ ngày 19/03/2019 đến 21/03/2019: ăn lô 71-17 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 17-71 từ ngày 17/03/2019 đến 19/03/2019: ăn lô 71 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 14/03/2019 đến 16/03/2019: Trượt
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 13/03/2019 đến 15/03/2019: ăn lô 15 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 12/03/2019 đến 14/03/2019: ăn lô 51 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 10/03/2019 đến 12/03/2019: ăn lô 15 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 08/03/2019 đến 10/03/2019: ăn lô 51 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 06/03/2019 đến 08/03/2019: ăn lô 15 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 03/03/2019 đến 05/03/2019: ăn lô 15 ngày 3
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 01/03/2019 đến 03/03/2019: ăn lô 51-15 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 28/02/2019 đến 02/03/2019: ăn lô 51×2 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 25/02/2019 đến 27/02/2019: ăn lô 51 ngày 3
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 22/02/2019 đến 24/02/2019: ăn lô 51-15 ngày 3
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 20/02/2019 đến 22/02/2019: ăn lô 51 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 19/02/2019 đến 21/02/2019: ăn lô 51 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 17/02/2019 đến 19/02/2019: ăn lô 15 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 16/02/2019 đến 18/02/2019: ăn lô 51 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 14/02/2019 đến 16/02/2019: ăn lô 15 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 13/02/2019 đến 15/02/2019: ăn lô 15×2 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 12-21 từ ngày 10/02/2019 đến 12/02/2019: Trượt

+ Nuôi cặp lô  từ ngày 02/02/2019 đến 09/02/2019: nghỉ tết

+ Nuôi cặp lô 79-97 từ ngày 30/01/2019 đến 01/02/2019: ăn lô 79 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 79-97 từ ngày 29/01/2019 đến 31/01/2019: ăn lô 79 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 79-97 từ ngày 27/01/2019 đến 29/01/2019: ăn lô 79-97 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 79-97 từ ngày 26/01/2019 đến 28/01/2019: ăn lô 79 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 79-97 từ ngày 25/01/2019 đến 27/01/2019: ăn lô 97×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 79-97 từ ngày 23/01/2019 đến 25/01/2019: ăn lô 79 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 94-49 từ ngày 19/01/2019 đến 21/01/2019: Trượt

+ Nuôi cặp lô 94-49 từ ngày 17/01/2019 đến 19/01/2019: ăn lô 94 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 94-49 từ ngày 16/01/2019 đến 18/01/2019: ăn lô 49-94×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 94-49 từ ngày 14/01/2019 đến 16/01/2019: ăn lô 49 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 94-49 từ ngày 12/01/2019 đến 14/01/2019: ăn lô 94-49×2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 94-49 từ ngày 11/01/2019 đến 13/01/2019: ăn lô 49 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 94-49 từ ngày 09/01/2019 đến 11/01/2019: ăn lô 49 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 94-49 từ ngày 07/01/2019 đến 09/01/2019: ăn lô 94 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 94-49 từ ngày 05/01/2019 đến 07/01/2019: ăn lô 49 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 94-49 từ ngày 04/01/2019 đến 06/01/2019: ăn lô 49 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 94-49 từ ngày 03/01/2019 đến 05/01/2019: ăn lô 94 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 64-46 từ ngày 31/12/2018 đến 02/01/2019: trượt

+ Nuôi cặp lô 64-46 từ ngày 29/12/2018 đến 31/12/2018: ăn lô 46 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 64-46 từ ngày 28/12/2018 đến 30/12/2018: ăn lô 64 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 64-46 từ ngày 25/12/2018 đến 27/12/2018: ăn lô 46 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 64-46 từ ngày 24/12/2018 đến 26/12/2018: ăn lô 64 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 60-06 từ ngày 22/12/2018 đến 24/12/2018: ăn lô 06 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 60-06 từ ngày 20/12/2018 đến 22/12/2018: ăn lô 60 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 67-76 từ ngày 19/12/2018 đến 21/12/2018: trượt
+ Nuôi cặp lô 67-76 từ ngày 18/12/2018 đến 20/12/2018: ăn lô 76 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 67-76 từ ngày 16/12/2018 đến 18/12/2018: ăn lô 67 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 27-72 từ ngày 13/12/2018 đến 15/12/2018: trượt
+ Nuôi cặp lô 45-54 từ ngày 10/12/2018 đến 12/12/2018: trượt
+ Nuôi cặp lô 45-54 từ ngày 09/12/2018 đến 11/12/2018: ăn lô 45×2 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 35-53 từ ngày 06/12/2018 đến 08/12/2018: trượt
+ Nuôi cặp lô 74-47 từ ngày 04/12/2018 đến 06/12/2018: ăn lô 47 ngày 3
+ Nuôi cặp lô 16-61 từ ngày 01/12/2018 đến 03/12/2018: ăn lô 61 ngày 3
+ Nuôi cặp lô 53-35 từ ngày 29/11/2018 đến 01/12/2018: ăn lô 53 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 69-96 từ ngày 28/11/2018 đến 30/11/2018: ăn lô 69 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 35-53 từ ngày 27/11/2018 đến 29/11/2018: ăn lô 53 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 36-63 từ ngày 25/11/2018 đến 27/11/2018: ăn lô 36 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 84-48 từ ngày 24/11/2018 đến 26/11/2018: ăn lô 84 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 17-71 từ ngày 22/11/2018 đến 24/11/2018: ăn lô 71 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 28-82 từ ngày 21/11/2018 đến 23/11/2018: ăn lô 82 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 46-64 từ ngày 19/11/2018 đến 21/11/2018: ăn lô 46 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 29-92 từ ngày 18/11/2018 đến 20/11/2018: ăn lô 29 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 67-76 từ ngày 15/11/2018 đến 17/11/2018: ăn lô 76 ngày 3
+ Nuôi cặp lô 67-76 từ ngày 14/11/2018 đến 16/11/2018: ăn lô 76 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 67-76 từ ngày 13/11/2018 đến 15/11/2018: ăn lô 76 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 67-76 từ ngày 10/11/2018 đến 12/11/2018: trượt
+ Nuôi cặp lô 67-76 từ ngày 08/11/2018 đến 10/11/2018: ăn lô 76 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 67-76 từ ngày 07/11/2018 đến 09/11/2018: ăn lô 76 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 67-76 từ ngày 06/11/2018 đến 08/11/2018: ăn lô 67 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 67-76 từ ngày 04/11/2018 đến 06/11/2018: ăn lô 67 76 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 67-76 từ ngày 03/11/2018 đến 05/11/2018: ăn lô 76 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 67-76 từ ngày 02/11/2018 đến 04/11/2018: ăn lô 76 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 97-79 từ ngày 31/10/2018 đến 02/11/2018: ăn lô 79 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 37-73 từ ngày 30/10/2018 đến 01/11/2018: ăn lô 73 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 98-89 từ ngày 27/10/2018 đến 29/10/2018: ăn lô 98 ngày 3
+ Nuôi cặp lô 70-07 từ ngày 24/10/2018 đến 26/10/2018: trượt
+ Nuôi cặp lô 79-97 từ ngày 23/10/2018 đến 25/10/2018: ăn lô 79 97 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 59-95 từ ngày 22/10/2018 đến 24/10/2018: ăn lô 59 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 14-41 từ ngày 20/10/2018 đến 22/10/2018: ăn lô 14 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 24-42 từ ngày 18/10/2018 đến 20/10/2018: ăn lô 24 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 78-87 từ ngày 16/10/2018 đến 18/10/2018: ăn lô 78 x2 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 45-54 từ ngày 14/10/2018 đến 16/10/2018: ăn lô 45 54 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 15-51 từ ngày 12/10/2018 đến 14/10/2018: ăn lô 51 ngày 2

như vậy là các bạn đã biết và thấy cách nuôi song thủ khung 3 ngày hiệu quả như thế nào rồi.hãy nhận số ngay hôm nay để chiến thắng chủ lô hàng ngày,Hy vọng với bài viết trong diễn đàn web caulode24h.com này sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các anh em thành công.

 

 

 

 

 

 

Cùng chuyên mục

Nuôi Dàn Đề 30 Số Khung 3 Ngày Nuôi Dàn Đề 30 Số Khung 3 Ngày
Nuôi Cặp Lô Kép Khung 3 Ngày Nuôi Cặp Lô Kép Khung 3 Ngày
Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 5 Ngày Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 5 Ngày
Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày

© 2018 By Rồng Bạch Kim 247

Soi Cầu Online Trên Mobile Nhanh Nhất