soi cau


nuôi lô kép khung 3 ngày


67.05K

Nuôi lô kép khung 3 ngày tại trang caulode24h.com hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn cách nuôi lô hiệu quả và an toàn nhất của chúng tôi. Tại sao lại nói lô kép là an toàn vì khi chúng ta bắt lô kép không sợ bị lộn lô kép thì ưu điểm của nó là không sợ bị về ngược, tuy nhiên chúng ta phải biết cách soi cầu và dự đoán lô nuôi phải chính xác, lô kép bao gồm từ số kép 00 đến kép 99 tổng tất cả có 10 con kép. Trong tất cả 100 con thì chúng chỉ có 10 con. Có lẽ không ai là không biết nữa đó là những con lô 00-11-22-33-44-55-66-77-88-99, và xác suất ăn rất cao khi chúng ta nuôi trong 3 ngày. Và cách chơi và cách vào tiền cũng giống y hệt nuôi lô song thủ khung 3 ngày. Không cần phải lo lắng về cầu các bạn chỉ cần lo vốn và biết cách vào tiền hợp lí còn đã có chúng tôi cung cấp cầu lô miễn phí cho các bạn mỗi ngày tại bài viết này.!

nuôi lô kép 3 ngày chính xác

Nuôi lô kép khung 3 ngày Miền Bắc tự tin vào bờ

Trên đây là cách vào tiền của lô kép khung 3 ngày được các chuyên gia chia vốn ra theo 3 giai đoạn để làm sao an toàn cho anh chị em, ví dụ: 100 ngày 1 – 300 ngày 2 – và 500 ngày 3 các bạn có thể tùy theo vào số vốn của mình mà có thể đánh bao nhiêu điểm cũng được. Nhưng hãy chia theo tỷ lệ 1 – 3 – 5 mỗi ngày chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn 1 cặp lô kép đẹp nhất. Các bạn lấy cặp lô kép ở dưới đây và nuôi trong 3 ngày.

THỐNG KÊ BẢNG KẾT QUẢ NUÔI LÔ

 

+ Nuôi lô kép: 44-88 từ ngày 23/05/2019 đến ngày 25/05/2019
+ Nuôi lô kép: 00-99 từ ngày 20/05/2019 đến ngày 22/05/2019 Ăn lô 99-00×2 ngày 3
+ Nuôi lô kép: 11-44 từ ngày 17/05/2019 đến ngày 19/05/2019 Ăn lô 44×2 ngày 3
+ Nuôi lô kép: 11-88 từ ngày 14/05/2019 đến ngày 16/05/2019 Trượt
+ Nuôi lô kép: 44-88 từ ngày 13/05/2019 đến ngày 15/05/2019 Ăn lô 44 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 77-44 từ ngày 12/05/2019 đến ngày 14/05/2019 Ăn lô 77×2 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 22-77 từ ngày 11/05/2019 đến ngày 13/05/2019 Ăn lô 22 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 99-22 từ ngày 10/05/2019 đến ngày 12/05/2019 Ăn lô 99×2 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 66-00 từ ngày 09/05/2019 đến ngày 11/05/2019 Ăn lô 66-00 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 99-88 từ ngày 06/05/2019 đến ngày 08/05/2019 Ăn lô 88 ngày 3
+ Nuôi lô kép: 22-33 từ ngày 05/05/2019 đến ngày 07/05/2019 Ăn lô 22-33 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 00-33 từ ngày 04/05/2019 đến ngày 06/05/2019 Ăn lô 00 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 11-55 từ ngày 01/05/2019 đến ngày 03/05/2019 Trượt
+ Nuôi lô kép: 77-55 từ ngày 28/04/2019 đến ngày 30/04/2019 Trượt
+ Nuôi lô kép: 77-55 từ ngày 25/04/2019 đến ngày 27/04/2019 Trượt
+ Nuôi lô kép: 33-44 từ ngày 23/04/2019 đến ngày 25/04/2019 Ăn lô 33 ngày 2
+ Nuôi lô kép: 00-22 từ ngày 20/04/2019 đến ngày 22/04/2019 Ăn lô 00 ngày 3
+ Nuôi lô kép: 55-66 từ ngày 18/04/2019 đến ngày 20/04/2019 Ăn lô 55 ngày 2
+ Nuôi lô kép: 44-66 từ ngày 16/04/2019 đến ngày 18/04/2019 Ăn lô 44 ngày 2
+ Nuôi lô kép: 22-66 từ ngày 15/04/2019 đến ngày 17/04/2019 Ăn lô 22 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 77-55 từ ngày 13/04/2019 đến ngày 15/04/2019 Ăn lô 77 ngày 2
+ Nuôi lô kép: 77-88 từ ngày 12/04/2019 đến ngày 14/04/2019 Ăn lô 88 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 55-33 từ ngày 09/04/2019 đến ngày 11/04/2019 Trượt
+ Nuôi lô kép: 77-44 từ ngày 07/04/2019 đến ngày 09/04/2019 Ăn lô 77 ngày 2
+ Nuôi lô kép: 77-88 từ ngày 04/04/2019 đến ngày 06/04/2019 Ăn lô 88 ngày 3
+ Nuôi lô kép: 33-77 từ ngày 03/04/2019 đến ngày 05/04/2019 Ăn lô 77×2 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 88-00 từ ngày 02/04/2019 đến ngày 04/04/2019 Ăn lô 00-88×2 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 22-55 từ ngày 01/04/2019 đến ngày 03/04/2019 Ăn lô 22-55 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 88-99 từ ngày 31/03/2019 đến ngày 02/04/2019 Ăn lô 88 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 66-55 từ ngày 28/03/2019 đến ngày 30/03/2019 Ăn lô 55 ngày 3
+ Nuôi lô kép: 77-55 từ ngày 26/03/2019 đến ngày 28/03/2019 Ăn lô 77 ngày 2
+ Nuôi lô kép: 33-55 từ ngày 24/03/2019 đến ngày 26/03/2019 Ăn lô 33×2 ngày 2
+ Nuôi lô kép: 33-11 từ ngày 22/03/2019 đến ngày 24/03/2019 Ăn lô 11 ngày 2
+ Nuôi lô kép: 66-11 từ ngày 19/03/2019 đến ngày 21/03/2019 Trượt
+ Nuôi lô kép: 33-11 từ ngày 18/03/2019 đến ngày 20/03/2019 Ăn lô 33 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 11-22 từ ngày 15/03/2019 đến ngày 17/03/2019 Trượt
+ Nuôi lô kép: 88-55 từ ngày 14/03/2019 đến ngày 16/03/2019 Ăn lô 88 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 44-77 từ ngày 13/03/2019 đến ngày 15/03/2019 Ăn lô 44-77 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 88-77 từ ngày 10/03/2019 đến ngày 12/03/2019 Trượt
+ Nuôi lô kép: 66-77 từ ngày 08/03/2019 đến ngày 10/03/2019 Trượt
+ Nuôi lô kép: 44-77 từ ngày 05/03/2019 đến ngày 07/03/2019 Trượt
+ Nuôi lô kép: 44-55 từ ngày 02/03/2019 đến ngày 04/03/2019 Ăn lô 55 ngày 3
+ Nuôi lô kép: 33-66 từ ngày 27/02/2019 đến ngày 01/03/2019 Trượt
+ Nuôi lô kép: 00-77 từ ngày 26/02/2019 đến ngày 28/02/2019 Ăn lô 77 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 22-99 từ ngày 25/02/2019 đến ngày 27/02/2019 Ăn lô 22-99 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 77-33 từ ngày 22/02/2019 đến ngày 24/02/2019 Trượt
+ Nuôi lô kép: 44-22 từ ngày 20/02/2019 đến ngày 22/02/2019 Ăn lô 22-44 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 77-22 từ ngày 17/02/2019 đến ngày 19/02/2019 Trượt
+ Nuôi lô kép: 55-22 từ ngày 16/02/2019 đến ngày 18/02/2019 Ăn lô 55 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 88-00 từ ngày 13/02/2019 đến ngày 15/02/2019 Ăn lô 00 ngày 3
+ Nuôi lô kép: 66-77 từ ngày 10/02/2019 đến ngày 12/02/2019 Ăn lô 77 ngày 3
+ Nuôi lô kép: ….. từ ngày 04/02/2019 đến ngày 09/02/2019 Nghỉ tết
+ Nuôi lô kép: 33-11 từ ngày 03/02/2019 đến ngày 05/02/2019 Ăn lô 33 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 55-77 từ ngày 31/01/2019 đến ngày 02/02/2019 Trượt
+ Nuôi lô kép: 99-00 từ ngày 29/01/2019 đến ngày 31/01/2019 Ăn lô 00 ngày 2
+ Nuôi lô kép: 55-00 từ ngày 26/01/2019 đến ngày 28/01/2019 Trượt
+ Nuôi lô kép: 99-00 từ ngày 25/01/2019 đến ngày 27/01/2019 Ăn lô 99 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 55-77 từ ngày 23/01/2019 đến ngày 25/01/2019 Ăn lô 77 ngày 2
+ Nuôi lô kép: 55-66 từ ngày 19/01/2019 đến ngày 21/01/2019 Ăn lô 66 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 44-77 từ ngày 16/01/2019 đến ngày 18/01/2019 Ăn lô 77×2 ngày 3
+ Nuôi lô kép: 00-22 từ ngày 13/01/2019 đến ngày 15/01/2019 Ăn lô 22×2 ngày 3
+ Nuôi lô kép: 11-22 từ ngày 11/01/2019 đến ngày 13/01/2019 Ăn lô 11 ngày 2
+ Nuôi lô kép: 55-44 từ ngày 10/01/2019 đến ngày 12/01/2019 Ăn lô 55 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 55-77 từ ngày 09/01/2019 đến ngày 11/01/2019 Ăn lô 77 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 55-99 từ ngày 06/01/2019 đến ngày 08/01/2019 Ăn lô 55-99 ngày 3
+ Nuôi lô kép: 88-99 từ ngày 03/01/2019 đến ngày 05/01/2019 Trượt
+ Nuôi lô kép: 33-55 từ ngày 02/01/2019 đến ngày 04/01/2019 Ăn lô 55 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 99-88 từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/01/2019 Ăn lô 88 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 99-44 từ ngày 29/12/2018 đến ngày 31/12/2018 Trượt
+ Nuôi lô kép: 77-55 từ ngày 28/12/2018 đến ngày 30/12/2018 Ăn lô 77-55 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 33-55 từ ngày 25/12/2018 đến ngày 27/12/2018 Ăn lô 33 ngày 3
+ Nuôi lô kép: 33-66 từ ngày 22/12/2018 đến ngày 24/12/2018 Ăn lô 66 ngày 3
+ Nuôi lô kép: 55-88 từ ngày 21/12/2018 đến ngày 23/12/2018 Ăn lô 55 88 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 33-11 từ ngày 18/12/2018 đến ngày 20/12/2018 Trượt
+ Nuôi lô kép: 22-33 từ ngày 15/12/2018 đến ngày 17/12/2018 Trượt
+ Nuôi lô kép: 77-33 từ ngày 14/12/2018 đến ngày 16/12/2018 Ăn lô 77 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 77-88 từ ngày 11/12/2018 đến ngày 13/12/2018 Trượt
+ Nuôi lô kép: 00-66 từ ngày 10/12/2018 đến ngày 12/12/2018 Ăn lô 00 66 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 99-77 từ ngày 07/12/2018 đến ngày 09/12/2018 Ăn lô 99 77 ngày 3
+ Nuôi lô kép: 88-77 từ ngày 06/12/2018 đến ngày 08/12/2018 Ăn lô 88 ngày 1
+ Nuôi lô kép: 44-99 từ ngày 03/12/2018 đến ngày 05/12/2018 Trượt
+ Nuôi lô kép: 77-99 từ ngày 30/11/2018 đến ngày 02/12/2018 Trượt
+ Nuôi lô kép: 77-44 từ ngày 29/11/2018 đến ngày 01/12/2018 Ăn lô 44 77×3 ngày 1

Trên đây là cách nuôi lô kép hiệu quả nhất mà chúng tôi thống kê của mỗi chu kỳ. Các bạn xem phần này để giúp ích hơn rất nhiều trong việc vào cầu hợp lý. Chúc các anh chị em có những con số chuẩn nhất. Và thành công nhất mà trang soi cầu lô đề chúng tôi đã đưa ra. Anh chị em hãy tham khảo thống kê trên đây để xem cách chơi này có hiệu quả hay không nhé.

 

 

 

Cùng chuyên mục

Nuôi Dàn Đề 30 Số Khung 3 Ngày Nuôi Dàn Đề 30 Số Khung 3 Ngày
Nuôi Lô Song Thủ Khung 3 Ngày Nuôi Lô Song Thủ Khung 3 Ngày
Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 5 Ngày Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 5 Ngày
Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày

© 2018 By Rồng Bạch Kim 247

Soi Cầu Online Trên Mobile Nhanh Nhất